Zarówno w samej logistyce, jak i całym biznesie, mamy do czynienia z szeregiem rozmaitych procesów, które wpływają na efektywność działań. Między tymi procesami występuje mnóstwo wzajemnych interakcji i powiązań, co sprawia, że nawet najmniejszy błąd w planowaniu może być szkodliwy dla większej ilości działań. Planując jakikolwiek proces nie można traktować   Read More ...

Categories: Biznes, Poradnik